Zhodnotili sme rok 2022 a v krátkosti Vám prinášame to, čo sa nám podarilo. Veď posúďte sami 🙂V marci sme priniesli citlivý príspevok matky dieťaťa na našej internetovej stránke od Mirky Ďurišovej, matky Romanka, ktorý sa už druhým rokom stará o chod prírodnej chladničky známej aj pod názvom „Pivko pre pocestných“.

V apríli sme realizovali túlačku po Podhorí s redaktorom denníka Pravda, pánom Andrejom Barátom a vyšiel o nás článok v printovej, ako aj on-line podobe.

Na jar sme poukázali na opätovný „nešvár“, ktorým sú divoké skládky v extraviláne obce Čierna Lehota a pretrvávajúcu neochotu verejnosti zúčastňovať sa na dobrovoľníckych brigádach za účelom
čiastočnej likvidácie odpadkov z prírody.

Úspešne sme na jar obstáli v grantovej výzve Nadácie ZSE s projektom revitalizácie obnovy poškodených vybraných úsekov Čierneho potoka po záplavách z roku 2021. Písali sme o jeho realizácii na našej stránke, viac tu, časť prvá. a viac tu, časť druhá. Projekt sa však stretol s čiastočným nepochopením z radov miestnej komunity a musel čeliť vandalizmu, keď aktívny jedinec/ci vytrhali tretinu celkovej výsadby realizovanej dobrovoľníkmi…

Začiatok letnej turistickej sezóny 2022 sa niesol aj v znamení výraznej pomoci členov OZ-tka venujúcemu sa zberu pivovarníckych kuriozít, ktorí pochádzajú z Trenčína. Pomohli nám s vyčistením
zarasteného okolia pri IV. panely náučného chodníka a prístupovej cesty vedúcej od tohto panelu k prameňu Bebravy.

Príjemným okamihom, nielen pre pre účastníkov pochádzajúcich zo ZŠ Partizánska v Bánovciach n/B, bolo ukončenie školského roka 2021/2022. To sa realizovalo na našom náučnom chodníku a jeho súčasťou bolo sadenie stromčekov v rámci víťazného projektu Nadácie ZSE. V podobnom duchu sa niesli aj zážitky, ktoré si domov odnášali deti z handlovskej základnej školy :-).

V texte na našej stránke pod názvom „Poďakovanie Dušanovi Horákovi do neba“ sme si uctili pamiatku zosnulého starostu obce, ktorý stál pri zrode náučného chodníka a opustil nás v lete tohto roka.

Jeseň sa niesla v znamení prístrešku nad sušiarňou ovocia U Baťkov. Stolárstvo JUPAST dostálo svojho slova a na sklonku roka 2022 ukončilo stolárske a montážne práce. Náklady na materiál a robotu
boli hradené z prostriedkov OZ-tka a čakáme na nabehnutie platby z dobrovoľníckeho daru.