Kontakt

Sídlo:

OZ K prameňom Bebravy
U Baťkov, č. d. 58
956 53 Čierna Lehota

Štatutár a predseda OZ: Mgr. Pavol Ďuriš
@: kpramenombebravy@gmail.com
#: +421/910 171 610

IČO: 50631993
DIČ: 2120705213
IBAN: SK98 0900 0000 0051 3738 3340