Čo má spoločné medzinárodný vzdelávací líderský projekt Teach for Slovakia, deti zo základnej školy v Handlovej a náučný chodník K prameňom Bebravy? No predsa záujem o spoznávanie okolitého sveta a chuť po dobrom vychladenom pohári pitnej vody 🙂 Tak sa aj stalo v pondelok 27. júna.Projekt Teach for Slovakia sa stáva už celkom známym aj v našich končinách. Ide o vzdelávací líderský program pre aktívnych ľudí, ktorý napomáha budovaniu pozitívnych zmien v slovenskom školstve. Aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Aj tie, ktoré pochádzajú z marginalizovaných skupín, či sú iným spôsobom znevýhodňované v spoločnosti oproti svojim rovesníkom, na ktorých sa život usmieval viac. Jednou z partnerských škôl projektu je aj základná škola v Handlovej na Školskej ulici s ich pani učiteľkou Máriou Orlovskou.

V apríli cez telefón slovo dalo slovo a aktivita s deťmi bola dohodnutá. Veď s Majkou Orlovskou máme možnosť poznať sa už od 3. ročníka nestraníckeho programu Politická akadémia. Deň „D“ pre skupinu desiatich detí, štvrtákov, so sprievodom troch velkáčov nastal v pondelok 27. júna. Pôvodne ich malo prísť až štrnásť, ale viete, ako je to s malými deťmi 🙂 Časový teoretický harmonogram, doslova pripravený na kolene, bol dodržaný takmer na minútu presne a o 9h na konečnú zastávku prichádza malý autobus s výletníkmi. Po úvodnom občerstvení, predstavení sa a pokynoch vyrážame v ústrety výletu.

Klasická trasa, v smere do bebravskej doliny k prameňu a späť cez Hrádok a Rohatú skalu, sa osvedčila asi najviac z viacerých možností, ako tento náučný chodník absolvovať. Tak sme sa aj v tento deň rozhodli ísť. Prvotné obavy pani učiteľky z prítomnosti z ich dnešného sprievodcu – psíka Todyho, opadli po prvom vzájomnom očuchaní sa 🙂 Tody sa stal pre tento deň verným detským spoločníkom. Napokon sa k nám pridal aj mladý šofér autobusu, ktorý po návrate do autobusu bol aj rád, že sa k nám pridal a nečakal v rozpálenom vozidle.

Deti prejavili živý záujem o problematiku vody a jej menšej sestričky, pitnej vody. Na vyleštených rezoch hornín vápenca a bridlice sme si relatívne rýchlo osvojili princíp vzniku pitnej vody v našej doline. Energiu detí sme obdivovali. Ako dokázali ľahko pobehávať aj napriek horúcemu letnému dňu.

Predsa len na nich aj únava došla a to priamo pod prameňom Bebravy. Sprvoti sa čudovali strmému briežku pred sebou. Prečo sa musíme „trepať“ tým strmým briežkom k prameňu, zneli hlasy viacerých. Bolo im vysvetlené, že táto trasa bola zvolená náročky, aby mal človek možnosť zapotiť sa a zamyslieť sa nad výkladom, ktorý deti dostali pri paneli. Tabuľa popisuje diaľkový spôsob prepravy pitnej vody k vodovodným kohútikom v domácnostiach. Predsa len v našich zemepisných šírkach máme až príliš jednoduchý, či priam luxusný prístup k pitnej vode narozdiel od našich rovesníkov, napríklad z oblasti Sahelu, subsaharskej Afriky a paradoxne aj z vybraných oblastí nachádzajúcich sa v okolí rovníka. Neraz sa musia rodiny s deťmi ešte pred odchodom do školy, či práce a to skoro ráno, pešo presúvať desiatky kilometrov, aby si do kanistrov, či vedier, mohli nabrať aspoň pár litrov pitnej, hygienicky nezávadnej vody a doniesť si ju domov.

Sľúbená obedná prestávka prišla na rad až na Hrádku. Popri oddychu a jedení mali deti možnosť pokochať sa nádherným, priam panoramatickým, výhľadom na hornú časť obce Čierna Lehota. Potom už len nasledoval rýchly zostup k autobusu cez Rohatú skalu. Asi pre nich najzaujímavejšou zastávkou bolo Pivko pre pocestných, kde nejeden z nich mal záujem o občerstvenie sa kofolou. Žeby koniec ich výletu? Ale kdeže! Sadol som si k nim do autobusu a odviezli sme sa do Slatinky nad Bebravou, kde na nás už čakal Vladko Srnec zo ZsVS a ukázal nám tajomstva prameňa Vrchovište a oproti umiestnenej regulačnej komore. To bolo detskej radosti a zvedavosti.

Aj s takýmito dojmami deti s dospelým sprievodom prišli v neskorých popoludňajších hodinách do Handlovej. Tu si ich prevzali ich rodičia. Nám patrí veľká vďaka týmto výletníkom, ktorí si z tohto dňa odniesli veľmi poučné posolstvo – kde je voda, tam je život! O vodu sa preto treba starať.