Nedávno sme Vás informovali o úspechu OZ-tka a našej žiadosti o grant u Nadácie ZSE. Podstatou tohto mini projektu je ukázať širokej laickej verejnosti, že jednou z ciest, ako zlepšiť kvalitu nášho života s prírodou je aj pomocou obnovy poškodených brehových porastov potokov, zvyčajne mimo zastavané územia ľudských sídel. Nejde v zásade o žiadnu novinku. Tento spôsob starostlivosti o prírodu. Ako jedna z variant zmierňovania dôsledkov prebiehajúcej klimatickej zmeny sa už príklady objavil napríklad v metodickej príručke Slovenskej agentúry životného prostredia SR alebo čiastkovo vo vybraných lesníckych projektoch, ktoré nájdete na Národnom lesníckom centre SR, príklad tu.

Podstatou myšlienky tohto projektu je aktívne napomôcť do zmierňovania dôsledkov extrémnych prejavov počasia prejavujúcich sa vo forme buď „nadvýdatných“ zrážok alebo dlhotrvajúceho sucha. Stabilné meandrujúce brehové porasty potokov, riek, či iných vodných útvarov, pomáhajú spomaľovať obrovskú silu prúdiacej vody z prívalových dažďov za pomoci sily koreňovej sústavy stromov, drevín a rastlín. Zároveň vytvárajú útočisko pre rozvoj vodného života, zadržiavajú vlahu a vodu v prírode aj v čase, keď je jej nedostatok. Kde pretrváva voda, tam je život.

Východiskový stav zachytávajú fotografie zo začiatku jari tohto roka, kde predmetom záujmu sú tri malé lokality pracovne označované ako lokalita A, lokalita B a lokalita C. Fotografie zachytávajú rozličné pohľady na ne. Pozorné oko si zaiste všimne eróziou rozrušené brehy, vyskytujúce sa odpadky, zľahnuté vysušené nespásané, či neskosené rastliny a napokon kamennú suť doslova „spláchnutú“ búrkou z augusta 2021.

Lokalita A)

Lokalita B)

Lokalita C)

Za miesto realizácie pilotného projektu sme si vybrali často navštevovanú lokalitu U Baťkov v obci Čierna Lehota, kde sa na nachádza v rozvalinách sušiarne ovocia turistické posedenie s informačnou tabuľou, ktorá je súčasťou náučného chodníka K prameňom Bebravy. Skladba drevín bola konzultovaná s lesnou škôlkou Jochy v Liptovskom Mikuláši a v Arborétre Tesárske Mlyňany, kde napokon došlo aj k ich nákupu.

Ochotní pracovníci predajne v Arborétre sa nám naplno venovali. Časť sadeníc sme už vopred mali zarezervované, zvyšné sme prikúpili na mieste. Veľmi sa nám páčil ich prístup a aj prísľub, že si u nich môžeme objednať množenie a prípravu sadeníc do budúcnosti pre tie dreviny, ktoré nie sú bežne v predaji pre ich neobľúbenosť. Lenže my sme nevyberali podľa toho, čo sa nám páči, či ktoré dreviny preferujeme, ale podľa toho, ktoré sa hodia podľa svojho pôvodu do našej lokality – jelša, javor, vŕba, mišpula, jarabina, kalina, hloh, svíb a doplnili sme ho o pár kusov lipy.

Medzičasom sme v úzkom kruhu dobrovoľníkov vysadili v nedeľu 29. mája prvých osem drevín z balíka osemdesiat jeden kusov zakúpených v Arborétre.

Treba si priznať aj pravdu. Projekt sa potýka s drobnými nezrovnalosťami vyplývajúcimi z generačných rozdielov a pohľadov na aktívny manažment človeka v prírode. Pevne veríme, že v spolupráci s obcou a dobrovoľníkmi nájdeme spoločný komunikačný jazyk a projekt dotiahneme do záverečnej fázy, kde budeme môcť hrdo zložiť účty donorovi – Nadácii ZSE.

Prípadné ďalšie komplikácie musia byť len poučením a snahou o porozumenie a diskusiu aj s tými, ktorí majú iný názor.

Príroda a naše deti sa nám za to zaiste poďakujú.

PS: o termíne ďalšej brigády Vás budeme informovať na stránke nášho OZ-tka alebo vo WhatsUpp účte OZtka.