V piatok 26. mája sme sa zúčastnili na poldňovom úvodnom seminári v EKO centre nachádzajúcom sa v objekte poľnohospodárskeho družstva Moravské Lieskové. V septembri tohto roka toto centrum otvára svoje brány širokej verejnosti.

Novovznikajúce ekocentrum ŽiTo v SÝPKE pripravilo na tento deň seminár Zážitkové programy environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Seminár bol určený pre koordinátorov environmentálnej výchovy, pedagogických pracovníkov, zriaďovateľov a zástupcov samospráv. Zúčastnili sme sa ho aj my, keďže v Koncepcii rozvoja OZ K prameňom Bebravy sme si stanovili v dlhodobom cieli vybudovať obdobné ekocentrum, ktorého cieľom by bolo vzdelávanie, výchova a osveta o vode a vodohospodárskom bohatstve bebravskej doliny.
Zdroj: E.K.O. Centrum ŽITO

V úvode nášho objavovania ekocentra sme sa oboznámili s príbehom tohto združenia a konceptu centra. Nasledovala prednáška pani Molnárovej z Trenčianskeho samosprávneho kraja na tému podpory koordinátorov environmentálnej výchovy a dôležitosti ekocentier v environmentálnej výchove detí a mládeže.

Po krátkej prestávke na kávu alebo čaj nám organizátori predstavili prakcké príklady ekologického vzdelávania a zelených riešení, či zariadenia a organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú ekovýchove a zážitkovému vzdelávaniu. V tejto časti prednášajúci poukázali na výhody, ale aj úskalia externého vzdelávania na dlhoročných skúsenostiach od českých partnerov, menovite organizácie LIPKA z Brna. Potom nasledovala ukážka výchovno-vzdelávacích programov v exteriéri areálu v skupinách na témy biodiverzita – pôda, jedlé byliny – prírodná záhrada, voda v krajine a jej zadržiavanie spojenou s prezentáciou areálu

Zdroj: autor článku

Po občerstvení, voľnej diskusií a záverečnom zhodnotení spoločne stráveného dňa nás čakala už len cesta domov.