O nás

Cieľ: trvalo-udržateľný rozvoj Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, ktorá svojimi pramennými záchytkami zásobuje 150 tisíc ľudí miest Bánovce n/B, Partizánske, Topoľčany a časť Nitry.

Cesta: správa a údržba rovnomenného náučného chodníka; podpora výsadby tradičných bielokarpatských ovocných stromov a používania ekologických čistiacich prostriedkov vrátane baktérií s enzýmami v žumpách; terénna práca s deťmi zberom odpadkov, likvidáciou čiernych skládok, sprevádzaním s výkladom po náučnom chodníku, realizácia poznávacích výletov za vodou do partnerskej organizácie v Štajerských Alpách, podpora kultúrnych aktivít v obci, príprava projektovej dokumentácie k vybudovaniu Komunitného centra trvalo-udržateľného rozvoja ChVO Strážovské vrchy s troma základnými funkciami: osvetová cez Múzeum podhorskej vody; stráž prírody; HoReCa segment.

Sídlo organizácie: v malebnej obci Čierna Lehota na Podhorí na konci bebravskej doliny. Prvé písomné zmienky sa datujú do druhej polovice 14. storočia (1x v 1389). Pre obec boli príznačnými rozsiahle lány spásaných lúk, obrábaných políčok a tisícky ovocných stromov, ktorých plody sa spracovávali v tradičných sušiarňach ovocia. Život takmer na konci sveta nechával miestne obyvateľstvo napospas vlastnému osudu. Počas II. sv. v. dedinu obsadili viac krát nemecké vojská, piatich spoluobčanov zastrelili na mieste a osemdesiat šesť z nich uväznili na trenčianskej Brezine v škole k popravám, ku ktorým našťastie nikdy nedošlo.