Vďaka aj za tých pár aktívnych dobrodruhov, ktorí aj napriek vlastnej vyťaženosti a zaneprázdnenosti si nájdu chvíľku pre spoločné dobrovoľnícke dielo. Áno, je tomu tak, ako sme spomínali začiatkom tohto roka, že máme v pláne dostať do zimy pod prístrešok Vami obľúbené posedenie pri torze sušiarne ovocia U Baťkov nachádzajúce sa na konci obce Čierna Lehota. V jeho blízkosti sa nachádza nemenej známe Pivko pre pocestných.

Prvým predpokladom bolo naliať cementovej zmesi do rohov základov sušiarne. Po ich dôslednom vytvrdnutí sme navŕtali do pätiek diery, do ktorých sme uchytili na chemickú kotvu štyri kusy kotviacich prvkov na drevené hranoly. Tomu však samozrejme  predchádzalo ohlásenie drobnej stavby na príslušné inštancie :-).

Pán manžel nám dozaista odpustí, keď napíšeme, že za všetkým musí byť v živote asi žena a v tomto prípade tá jeho :-).

Momentky zachytávajú čarovanie nad zmiešavaním dvojzložkovej chemickej kotvy a precízny technický náčrt na „nemilimetrovom“ papieri, ako bude výsledne dielo technicky vyzerať.

Zvedavcov uspokojíme tým, že tradícia zostala zachovaná. Prístrešok v tvare písmena „L“ bude mať základňu v tvare rovnomerného lichobežníka. Teda žiadna strana nie je totožná s tou druhou a nič nebude podľa pravítka pravouhlé a rovné, ako sa patrí na tradičné murárske dielo našich starých otcov :-).

Táto zohratá stolárska dvojica podľa náčrtu na kuse kartóna pripraví skelet prístrešku u seba v dielni s finálnymi povrchovými úpravami, zloží ho u seba, rozloží a dovezie na miesto realizácie projektu. Už teraz sa veľmi tešíme!

Zostáva nám už len zohnať zhruba 450 ks škridle z druhej ruky typu steinbruck, ktorá bola typickou povrchovou krytinou na Podhorí a pár €€€ na dofinancovanie. Kto nám vie pomôcť, nech nás prosím kontaktuje čo najskôr.