Nevhodné parkovanie návštevníkom robí vrásky na čele nielen prírode

Posted on 05/04/202105/04/2021Categories Uncategorized

Posledné týždne máme možnosť zažívať nevídaný nápor návštevníkov, ktorý prišli objavovať krásy hornej časti bebravskej doliny vrátane nášho náučného chodníka. S tým je spojený zvýšený pohyb motorových vozidiel a potreba nájdenia vhodného miesta na parkovanie. Aby sme Vám uľahčili situáciu a hneď od prvých minút po vystúpení ste sa mohli sústrediť na okolité krásy, prinášame Vám nasledovnú ilustráciu, kde je vhodné parkovanie Vašich áut.

Kvalita vody v bebravskej doline

Posted on 19/03/202119/03/2021Categories Uncategorized

Ako pravdepodobne už viete, tak od určitého času (schválením tzv. Lex Žitný Ostrov) je Ministerstvo životného prostredia SR povinné  zverejňovať výsledky pravidelného monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd s dôrazom aj na chránené vodohospodárske oblasti… Z toho, čo nás najviac zaujalo v súvislosti s aktuálnym trendom nárastu počtu rodinných bazénov, prehlbovania studní a zmien v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov dotýkajúcich sa bebravskej doliny, by sme radi vyzdvihli nasledovné: Tok rieky Bebrava je v hornej časti povodia významne využívaný na … Continue reading „Kvalita vody v bebravskej doline“

Čo nové milovníci prírody?

Posted on 19/03/202119/03/2021Categories Uncategorized

Jar máme už predo dvermi a po dlhšej odmlke nastal čas Vás v stručnosti informovať, čo sme si pre Vás na tento rok pripravili a čo sme celú zimu kuchtili po dlhých večeroch… Výročná členská schôdza za rok 2020 sa z pochopiteľných dôvodov konala virtuálne a na individuálnej báze za dodržania stanovených bezpečnostných hygienických opatrení. To, čo z nej vyšlo, poteší nejedného z Vás/nás :-). Tento rok sa chystáme na zásadnú rekonštrukciu Posedenia u Baťkov, ktoré sa nachádza v základoch … Continue reading „Čo nové milovníci prírody?“

2 štenatá vyhodené z auta

Posted on 08/11/202008/11/2020Categories Uncategorized

V nedeľu 1. novembra 2020 doposiaľ neznáma osoba v dopoludňajších hodinách vyhodila na hornom konci v Čiernej Lehote dve niekoľko mesačné šteniatka. Dostali dočasné mená Denis a Deniska. Informáciu sme dostali od všímavých dvoch turistiek a dobrých susedov.

Predstavujeme: Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Posted on 24/10/202024/10/2020Categories Uncategorized

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorú Vám predstavíme v zastúpení výrobno-technického riaditeľa pani Mgr. Moniky Budaiovej a oddelenia hydrogeológie, za ktoré odpovedala na otázky pani RNDr. Katarína Dénesová. Témou bola ochrana prameňov Slatinskej pramennej línie.