Nevhodné parkovanie návštevníkom robí vrásky na čele nielen prírode

Posted on 05/04/202105/04/2021Categories Uncategorized   Leave a comment on Nevhodné parkovanie návštevníkom robí vrásky na čele nielen prírode

Posledné týždne máme možnosť zažívať nevídaný nápor návštevníkov, ktorý prišli objavovať krásy hornej časti bebravskej doliny vrátane nášho náučného chodníka. S tým je spojený zvýšený pohyb motorových vozidiel a potreba nájdenia vhodného miesta na parkovanie. Aby sme Vám uľahčili situáciu a hneď od prvých minút po vystúpení ste sa mohli sústrediť na okolité krásy, prinášame Vám nasledovnú ilustráciu, kde je vhodné parkovanie Vašich áut.

Kvalita vody v bebravskej doline

Posted on 19/03/202119/03/2021Categories Uncategorized

Ako pravdepodobne už viete, tak od určitého času (schválením tzv. Lex Žitný Ostrov) je Ministerstvo životného prostredia SR povinné  zverejňovať výsledky pravidelného monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd s dôrazom aj na chránené vodohospodárske oblasti… Z toho, čo nás najviac zaujalo v súvislosti s aktuálnym trendom nárastu počtu rodinných bazénov, prehlbovania studní a zmien v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov dotýkajúcich sa bebravskej doliny, by sme radi vyzdvihli nasledovné: Tok rieky Bebrava je v hornej časti povodia významne využívaný na … Continue reading “Kvalita vody v bebravskej doline”

Čo nové milovníci prírody?

Posted on 19/03/202119/03/2021Categories Uncategorized

Jar máme už predo dvermi a po dlhšej odmlke nastal čas Vás v stručnosti informovať, čo sme si pre Vás na tento rok pripravili a čo sme celú zimu kuchtili po dlhých večeroch… Výročná členská schôdza za rok 2020 sa z pochopiteľných dôvodov konala virtuálne a na individuálnej báze za dodržania stanovených bezpečnostných hygienických opatrení. To, čo z nej vyšlo, poteší nejedného z Vás/nás :-). Tento rok sa chystáme na zásadnú rekonštrukciu Posedenia u Baťkov, ktoré sa nachádza v základoch … Continue reading “Čo nové milovníci prírody?”

2 štenatá vyhodené z auta

Posted on 08/11/202008/11/2020Categories Uncategorized

V nedeľu 1. novembra 2020 doposiaľ neznáma osoba v dopoludňajších hodinách vyhodila na hornom konci v Čiernej Lehote dve niekoľko mesačné šteniatka. Dostali dočasné mená Denis a Deniska. Informáciu sme dostali od všímavých dvoch turistiek a dobrých susedov.

Predstavujeme: Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Posted on 24/10/202024/10/2020Categories Uncategorized

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorú Vám predstavíme v zastúpení výrobno-technického riaditeľa pani Mgr. Moniky Budaiovej a oddelenia hydrogeológie, za ktoré odpovedala na otázky pani RNDr. Katarína Dénesová. Témou bola ochrana prameňov Slatinskej pramennej línie.

Krehkosť a zraniteľnosť Slatinskej pramennej línie

Posted on 12/10/202012/10/2020Categories Uncategorized

Začiatkom tohto roka sme si v jednom z textov na tejto stránke predstavovali Slatinskú pramennú líniu a jej význam nielen pre bebravskú dolinu, ale aj obyvateľov okresných miest od Bánoviec nad Bebravou cez Partizánske, Topoľčany až po časť Nitry. V nasledujúcom texte by som sa rád sústredil na konkrétne dôvody jej ochrany a citlivého prístupu ľudí. Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – geologická mapa SR