Deti vonku

Obľúbená aktivita našich mladých detí zo Základnej školy s materskou školou v Slatine nad Bebravou*.

Na pravidelnej báze s deťmi vyčistíme v priebehu dopoludnia vopred vybranú lokalitu. Na obed si opečieme pri ohníku dobroty od poctivého pána mäsiara a spokojne plní zážitkov sa vraciame domov 🙂