Poznávací zájazd

Dlhodobo spolupracujeme so zamestnancami 31. viedenského oddelenia zodpovedného za dodávky pitnej vody do mesta Viedeň *

S Christophom sa z nás postupne stali priatelia. Je správcom II. vetvy viedenského diaľkovodu so správnym centrom v dedinke Wildalpen. Pod jeho zodpovednosť spadá aj Múzeum horskej vody, ktoré sa stalo predobrazom projektu Múzea podhorskej vody, t. č. stále len na papieri.

Na základe našich viacročných skúsenosti s poznávaním tajomstiev vody v Rakúsku vznikol nápad zrealizovať Poznávací zájazd za vodou. Jeho realizácia plánovaná na prvomájový víkend* roku 2020 bola pozastavená v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami ohľadne COVID-19.

Náhradný termín je plánovaný na 12.-14. september 2020.

Počas troch dní máte možnosť spoznať:

– vodárenské technické múzeum a I. vetvu viedenského diaľkovodu s prameňom cisára Františka I.* a charizmatického správcu Hansa Toblera.

– múzeum horskej vody so svedomitým Christophom Rieglerom

– skryté zákutia dedinky Hinterwildalpen a blízkeho okolia spolu s česko-slovenským párom poskytujúcim vrelé a rodinné ubytovanie v Blacksheep hostely

– pútnické miesto Mariazell*

Tešíme sa na Vás!