Otvorený list starostovi obce Čierna Lehota

Vážený pán starosta Dušan Horák, formou otvoreného listu sa na teba obraciam so žiadosťou o usporiadanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi mojou a tvojou osobou a stanovenie pevných a vzájomne rešpektujúcich pravidiel hry. Dôvodom na spísanie tohto textu a výber...

Posledný súd: 75. rokov od konca II. svetovej vojny

V piatok 8. mája sme si uctili padlých, zomrelých a zabitých predkov, vojakov a hlavne ľudské bytosti, ktoré položili svoje životy za našu slobodu. V mene OZ položil vence jej predseda za prítomnosti kamery pána Vavra. Prešli sme si krátky úsek k pamätníku padlých...