Obec Čierna Lehota sa ocitla 8. júla 2022 v hlbokom zármutku z dôvodu straty svojho dlhoročného prvého muža samosprávy – Dušana Horáka. Smútok a žiaľ zavial aj do mikroregiónu Podhorie a celej bebravskej doliny.

V utorok 12. júla 2022 sme sa na miestnom cintoríne rozlúčili s pánom starostom Dušanom Horákom, ktorý podľahol dlhej a ťažkej chorobe dňa 8. júla.Z úcty voči zosnulému by som rád venoval nasledovné riadky práve jeho osobe.

Stál totiž pri zrode náučného chodníka K prameňom Bebravy. Nezľakol sa všadeprítomnej byrokracie pri získavaní povolení na vybudovanie dnes už dobre známej trasy chodníka, ktorý sa nachádza v srdci územia európskeho významu Baské a zároveň spadá do územia chránenej vodohospodárskej oblasti.

Je tomu už desať rokov, kedy som ho oslovil s prosbou o pomoc pri realizácii tejto myšlienky. Neraz sa priamo chytal diela a to doslova fyzicky. Bez jeho zanietenia a aktivizovania dobrovoľníkov z radov miestnych občanov a chalupárov by hotové dielo nebolo možné dokončiť včas.

I keď sa to navonok môže javiť tak, že sme k sebe prechovávali akýsi druh animozity, teda odporu jeden voči druhému, prípadne akýsi druh nepriateľstva, pravda je iná a trochu zložitejšia.

V zásadných veciach verejného života a ľudskosti sme sa totiž vedeli zhodnúť. Tými bola aj napríklad služba verejnosti, pomoc bližnému svojmu a snaha o rozvoj obce. V osobnom kontakte so mnou zostával pokorným a slušným človekom. Rozdiely, ktoré nás rozdeľovali, ma s ním nakoniec po jeho smrti spojili.

Tie prevažne pramenili z generačných rozdielov, jedinečného spôsobu komunikácie príznačného pre každého človeka a v dôsledku rozličného vzdelanostného pozadia.

Každopádne patrí moje uznanie a slová vďaky osobe Dušana Horáka. Mrzí ma, že až v čase jeho skonu som si plne uvedomil, ako som sa veľa pri ňom a od neho naučil. Vďaka jeho zhovievavosti, pokore a trpezlivosti som dokázal postupne dospieť a dozrieť. Za to ti patrí, Dušan, moje ďakujem!

Bol by som rád, keby sme si ho mohli i takto zapamätať. Ako je tomu na tejto poslednej fotografii. Usmiateho a šarmantného chlapa, ktorý dával nádej na lepšie zajtrajšky aj našim deťom.

Česť jeho pamiatke!

Pavol Ďuriš u Baťkov dňa 14. júla 2022.