Zájazd do Štajerských Álp

Zájazd do Štajerských Álp

Pridaj sa k nám a spoznaj tajomstvá vody More »

Darujme.sk

Darujme.sk

Podporte nás prosím :-) More »

Naša Voda

Naša Voda

Viac o vodnom bohatstve More »

Posledný súd: 75 rokov od konca 2. sv. vojny

Posledný súd: 75 rokov od konca 2. sv. vojny

8. mája sme si uctili našich padlých, zomrelých a zabitých predkov More »

 

Predstavujeme: územie európskeho významu – Baské

Chránené územie európskeho významu (ÚEV) Baské, ktoré je v správe CHKO Ponitrie, skrýva okrem špecifických krasových útvarov, ktoré nám filtrujú povrchovú zrážkovú vodu, aj iné klenoty našej prírody.

S nadáciou Ekopolis a návšteva miest dobrej praxe

S nadáciou Ekopolis sme navštívili miesta dobrej praxe. Dňa 5. augusta 2020 sme si prezreli v banskobystrickej čističke odpadových vôd spôsob zachytávania a nakladania s dažďovou vodou, zelenú strechu na časti autobusovej stanice vo Zvolene, zelené riešenie vstupného areálu do neďalekej vysokej školy a napokon ukážkový spôsob fungovania koreňovej čističky v Múzeu vo Svätom Antone.

Nominácia na Cenu za krajinu 2020

Projekt K prameňom Bebravy bol pre tento rok úspešne nominovaný na účasť vo výbere najlepších z najlepších s ocenením Ministerstva životného prostredia SR na Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Máme možnosť sa prezentovať na národnej a potencionálne európskej úrovni.

#niesomprasa: OZ K prameňom Bebravy sa pripája k tejto iniciatíve

Slovenské hory počas tohtoročnej letnej sezóny čaká príval predovšetkým domácich turistov. Mnohí dovolenkári si plánujú aj oddych v kempingoch a pri obľúbených jazerách. Turistické ciele si chcú vychutnať v čistom prostredí, lenže to nie je samozrejmosť. Posledné  týždne dostala  naša  príroda zabrať  práve  vinou človeka  a jeho nedbanlivosti. Upozorniť na tento stav chce iniciatíva #niesomprasa, ktorá chce hravou osvetou prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo to vlastne Slatinská pramenná línia a jej pásma hygienickej ochrany sú?

Pre nás asi najdôležitejšou časťou textu vyhlášky* PLVH-4/998/1988/8 je výrok, že ak sa v území PHO II. stupňa nebudú realizovať opatrenia vyplývajúce z tohto rozhodnutia a bude dochádzať ku kontaminácii podzemných vôd vyvierajúcich v prameňoch PnSV, potrebné je perspektívne počítať so zmenou využitia objektov rodinných domov na rekreačné účely, tzv. chalupárstvo.

Prihláška OZ-tka: Cena za krajinu 2020

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú aktivitami smerujúcimi ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. V rámci hodnotenia sú nominované projekty posudzované podľa štyroch základných kritérií – udržateľný územný rozvoj, vzorová hodnota, účasť verejnosti a zvyšovanie vedomia týkajúcich sa hodnoty krajiny, jej úlohe a zmien v krajine.

Neopýtaš sa, nedozvieš sa :-)

Reku, máte veľa zaujímavých publikácii a vzdelávacích materiálov, neposuniete niečo aj k nám??? A stalo sa.

Lúka pod šípkovským družstvom odľahčená o 34ks vriec odpadu

Uplynulú jar 2020 sme boli svedkami vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity rieky Bebrava. Voda nabrala rýchly spád a vybrežila sa i pod objektom bývalého družstva nad obcou Šípkov. Nedalo nám a tak sme zorganizovali na tri etapy zber odpadkov, ktoré voda vyplavila na okolité brehy. Domnievali sme sa, že môže ísť zväčša o odpadky doslova spláchnuté z brehov a bezprostredného okolia domov obce Čierna Lehota. O pomoc sme požiadali aj obecné úrady v oboch dedinách.

Opäť v teréne s odpadkami

V bebravskej doline nám zostalo nemilé dedičstvo z čias minulých – množstvo nielen do očí bijúcich, ale aj skrytých skládok. Z minulosti je to hlavne komunálny odpad, ale nanešťastie pribúdajú ako huby po daždi divoké skládky stavebného odpadu. Na tom by nebolo nič divné, ale v u nás, v chránenej vodohospodárskej oblasti, to spôsobuje zmenený režim prúdenia povrchových vôd… A výskyt invazívnych druhov rastlín, ktoré doslova decimujú pôvodný biotop. O tom však inokedy.

Pivko pre pocestných a jeho život

Kedysi uprostred horúceho leta roka 2015 ani neviem prečo, ale na hornom konci dediny U Baťkov, som umiestnil prázdne vedro od vápennej bielej farby, napustil ho studenou potočnou  vodou a umiestnil do neho pár sklených fliaš s pivom. Vodu som aj dva-tri krát za deň vymieňal, len aby sa nestalo, že pivo bude teplé. Postupne, ako medzičasom po sfunkčnení náučného chodníka, sa ozval jeden z vtedajších členov OZ-tka, zručný zvárač a obrábač kovov, že by z hrubostennej železnej rúry vyrobil prírodnú chladničku. Privaril k nej pánty a veko, ktoré som vyplnil polystyrénom, aby sa vnútro zbytočne neprehrievalo. Nafarbili sme ho do farieb OZ-tka, umiestnili pokladníčku a vysypali štrkom, aby si dno zachovávalo prirodzenú zemnú vlhkosť.