OZ K prameňom Bebravy

Návrat stratenej úcty k vode a predkom na Podhorí

O násKontakt

O nás

Hornatá krajina Strážovských vrchov nad obcou Čierna Lehota je významnou hydrogeologickou oblasťou s bohatými a kvalitnými zdrojmi pitnej vody, ktorou sú zásobované okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany a Nitra.
Prirodzené lesy a lúky, pestrá biodiverzita a krasové javy sa zásadným spôsobom podieľajú na atraktívnom vzhľade a bohatstve krajiny a kvality podzemných zdrojov vody. Prítomnosť viacerých chránených území len umocňuje čaro tohto kraja.
Považujeme za nevyhnutné chrániť a zachovať ich aj pre budúce generácie.
Prostredníctvom tohto občianskeho združenia a vybudovaného náučného chodníka chceme všetkým návštevníkom poskytnúť o tejto malebnej časti Slovenska.

Aktuality

Nové informačné tabule 🙂

Na potulkách okolitou prírodou môžete od júla 2021 míňať tri nové stĺpiky s informačnými tabuľami so štátnym znakom, ktoré návštevníkov informujú o vstupe do územia európskeho významu. Pozreli sme sa na to bližšie. V piatok 2. júla 2021 sme sa v ranných hodinách na...

Poďakovanie našim deťom a ich rodičom v areáli školy v Slatine n/B

V sobotu 26. júna 2021 sa uskutočnil v areáli Základnej školy a materskej školy v Slatine nad Bebravou slávnostný deň. Slávnostný bol nielen pre velkáčov, teda dospelých, ale predovšetkým pre malkáčov, teda naše deti.   OZ K prameňom Bebravy zorganizovalo v...

Bebravská dolina na WhatsApp-e

Komunitu záujemcov o aktuálne dianie v bebravskej doline (https://chat.whatsapp.com/Bo9ZCJxNH7d3b9QJF0FbZZ), ktoré si vyžaduje rýchlu reakciu, nájdete najnovšie aj na linku aplikácie WhatsApp.  

Konferencia o trvaloudržateľnom manažmente vodných zdrojov

V dňoch 18. až 20. mája 2021 sa mala v Miláne uskutočniť medzinárodná konferencia o trvalo-udržateľnom manažmente vodných zdrojov. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa presúva do online priestorov. Keby ste vedeli o niekom, kto by chcel, aby som sa tejto konferencie...

Nevhodné parkovanie návštevníkom robí vrásky na čele nielen prírode

Posledné týždne máme možnosť zažívať nevídaný nápor návštevníkov, ktorý prišli objavovať krásy hornej časti bebravskej doliny vrátane nášho náučného chodníka. S tým je spojený zvýšený pohyb motorových vozidiel a potreba nájdenia vhodného miesta na parkovanie. Aby sme...

Kvalita vody v bebravskej doline

Ako pravdepodobne už viete, tak od určitého času (schválením tzv. Lex Žitný Ostrov) je Ministerstvo životného prostredia SR povinné  zverejňovať výsledky pravidelného monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd s dôrazom aj na chránené vodohospodárske oblasti......

Čo nové milovníci prírody?

Jar máme už predo dvermi a po dlhšej odmlke nastal čas Vás v stručnosti informovať, čo sme si pre Vás na tento rok pripravili a čo sme celú zimu kuchtili po dlhých večeroch... Výročná členská schôdza za rok 2020 sa z pochopiteľných dôvodov konala virtuálne a na...

2 štenatá vyhodené z auta

V nedeľu 1. novembra 2020 doposiaľ neznáma osoba v dopoludňajších hodinách vyhodila na hornom konci v Čiernej Lehote dve niekoľko mesačné šteniatka. Dostali dočasné mená Denis a Deniska. Informáciu sme dostali od všímavých dvoch turistiek a dobrých susedov. Tody bol...

Predstavujeme: Západoslovenská vodárenská spoločnosť

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho...