S prichádzajúcou jarou by sme radi s Vami zdieľali pár užitočných informácií, čo sme už stihli a čo nás ešte len tento rok čaká 🙂

Aktivity roka 2022

logofebruár – priebežne počas tohto mesiaca sme konzultovali s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave ich zámer znovuzrodiť náučný chodník Slatinským krasom, ktorý by sa mal tento rok dočkať svojej rekonštrukcie. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou úniou, ktorého cieľom sú podpora aktivít zameraných na podporu biodiverzity v regiónoch Slovenska. Do užšieho výberu piatich lokalít z celého Slovenska sa dostal aj mikroregión Podhorie. Viac o projektovom zámere EÚ na tomto linku tu.

16/02 – Prihlásili sme sa do programu podpory lokálnych komunít prostredníctvom Nadácie COOP Jednota s projektom „Pivko pre pocestných pod strechou“ s príslušnosťou k predajni v Slatinke nad Bebravou. Uvidíme, či bude naša prihláška akceptovaná, keďže primárne nadácii ide o podporu projektov, kde sa nachádza ich predajňa. Cieľom projektu je vybudovanie prístrešku nad základmi bývalej sušiarne ovocia u Baťkov a zvýšiť tak štandard poskytovaných služieb pre verejnosť.

23/02 – online seminár o leadershipe – ktorý sa realizoval pod gesciou neziskovej mimovládnej organizácie PDCS (Partners for democratic change Slovakia – partneri pre demokratickú zmenu na Slovensku) PDCSposkytujúcej profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, podporu spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti.

Čaká nás

Pravdaapríl – objavovanie tajomstiev a krás bebravskej doliny s denníkom Pravda spojené s interviewom novinára denníka Pravda pánom Andrejom Barátom. Ten sa venuje prevažne environmentálnym témam a .získal v roku 2020 prestížne novinárske ocenenie poroty súťaže Novinárska cena v kategórii Najlepšia reportáž. Budeme sa tešiť na spoločne strávený čas!

marecobstaranie sadeníc listnatých stromčekov za účelom obnovy poškodenej brehovej vegetácie na vybranom úseku Čierneho potoka v hornej časti obce U Baťkov. Výber bol konzultovaný s vedúcim strediska Jochy, ktoré je súčasťou OZ Semenoles zaoberajúce sa semenárstvom pre Lesy SR.

jar/letorekonštrukcia NCH K prameňom Bebravy – obnova náteru drevených častí informačných panelov a smerovníkov, výmena troch panelov na starej časti NCH Hrádok-Rohatá skala, ktorých grafika podľahla zubu času.

jar/jeseň – vybudovanie prístrešku pre turistov nad posedením nachádzajúcim sa pri Prírodnej chladničke.

jún – jeden celý deň s nami strávi zhruba pätnásť žiakov vo veku približne desať rokov z triedy IV.C na základnej škole v Handlovej pod vedením ich pani učiteľky Márie Orlovskej. Detí spoznajú náučný chodník K prameňom Bebravy a po výdatnom obede, ktorý si sami pripravia na ohni ich čaká nakuknutie do podzemia a tajomstiev jedného z prameňom Slatinskej pramennej línie. Budeme sa tešiť.

O ostatných aktivitách Vás budeme priebežne aktualizovaním tohto článku radi informovať.