Ako istotne uznáte, naša internetová stránka nie je z tých najkrajších, zaujímavých a interaktívnych. Keďže vlastnými schopnosťami sme neboli schopní zabezpečiť jej vylepšenie, požiadali sme o pomoc platformu digitalnianjeli.sk. Obrátili sme sa na nich s dvoma požiadavkami na pomoc. Prvou je snaha vytvoriť prehľadnú a zrozumiteľnú grafiku, prípadne animáciu, ktorá vysvetlí ako vzniká z dažďovej kvapky pitná voda a ako sa napokon dostane do domácností viac ako stopäťdesiat tisíc ľudí v mestách ako sú Bánovce n/B, Partizánske, Topoľčany a časť Nitry.

Ide o naliehavú potrebu zmeny paradigmy ľudí, keďže akékoľvek ľudské aktivity a zásahy do životného prostredia v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrhy vplývajú na množstvo a kvalitu pitnej vody. To všetko sa deje na pozadí prebiehajúcich klimatických a spoločenských zmien, ktoré majú bezprecedentný charakter.

Cieľom tejto aktivity je umožniť Vám jednoduchou a prehľadnou formou porozumieť procesu tvorby pitnej vody a spôsobe jej dodávok do domácnosti, čím by sme radi motivovali Vás k podpore trvalo-udržateľného spôsobu života v bebravskej doline. Na túto aktivitu si ešte len musíme počkať na dobrovoľníka.

Druhou formou pomoci, na ktorú sme sa na digitálnych anjelov obrátili a musíme povedať, že úspešne, je modernizácia internetovej stránky www.bebravskadolina.sk. V minulosti sme získali dotáciu na zriadenie tejto internetovej stránky a jej správu počas prvého roka jej existencie.

Z dôvodu rozsiahlych zmien v súkromnom i pracovnom živote nemáme možnosť venovať dostatok času vzdelávaniu sa ohľadne wordpress-u a tvorby tejto internetovej stránke. Tu nám je nápomocným pán Stanislav Šimčík z marketingovej agentúry HiTT z Prešova. S novým rokom teda postupne budeme nabiehať na novú grafiku a možnosti komunikácie s nami :-).