V nedeľu 11. júla 2021 dobrovoľníci a ich psí miláčikovia z radov členov Kynologického záchranného zboru SR, brigády Trenčín mali možnosť trénovať v nových priestoroch. Pozrime sa bližšie na čas strávený s nimi.Už počas príjemne stráveného dopoludnia s deťmi a ich rodičmi v priestoroch miestnej základnej školy nám všetkým bolo jasné, že sa nevidíme posledný raz. Napriek tomu, že nedeľa bola upršaným dňom, na nálade nám to neubralo. Práve naopak. Po dohode s ešte stále aktuálnym vlastníkom objektu bývalého JRD v katastrálnom území obce Šípkov sme mohli trénovať v objekte, ktorý má svoju, obrazne povedané, slávu dávno za sebou.

To však bolo výzvou pre psíkov a ich psovodov, aby mohli v nových priestoroch si zlepšovať svoje záchranárske zručnosti pri hľadaní stratených alebo ranených ľudí. Pre nich je potrebné, aby mali možnosť spoznávať a trénovať na neustále nových a nepoznaných lokalitách, čo im umožňuje výrazné šance na úspech pri pátraní pre nich v doposiaľ neznámom území.

Po úvodnej obhliadke priestorov a nájdení vhodných miest pre ukrytie figuranta k vyhľadávaniu, mohlo dôjsť k samotnému výcviku. Najprv sa začalo prípravou a motiváciou psov na nadchádzajúcu aktivitu. Išlo sa individuálne zakaždým s jedným psom a jeho psovodom na pľaci. Ostatní hafkáči odpočívali vo svojich pelechoch v autách.

V druhom kole sa pristúpilo k samotnému tréningu a schopnosti vyhľadávať človeka. Tento cyklus sa opakoval trikrát po sebe. Na záver zostala len tzv. motivačka a poďakovanie psíkom za ich námahu. Celkovo tak tréningom zručností strávila táto zaujímavá a inšpiratívna partia ľudí dovedna päť hodín. Tešíme sa na ich opätovný návrat do bebravskej doliny!