Komunitu záujemcov o aktuálne dianie v bebravskej doline (https://chat.whatsapp.com/Bo9ZCJxNH7d3b9QJF0FbZZ), ktoré si vyžaduje rýchlu reakciu, nájdete najnovšie aj na linku aplikácie WhatsApp.