V sobotu 16. októbra sme absolvovali so slatinskými skautmi celodenný program, kt. začal obhliadkou závrtov na Jánovci, Paušovej, či Jamách, pokračoval opekaním na Lupeniciach s historickým výkladom a zakončil sa zberom odpadkov v k. ú. obce Šípkov v brehových porastoch rieky Bebrava. Veď posúďte sami…Disponujúc povolením z Lesov SR, š. p. sme sa vybrali v dvoch autách so skautmi zo Slatiny nad Bebravou na poznávací poldenný výlet do krasovej oblasti, ktorá sa nachádza nad bebravskou dolinou. Začali sme obhliadkou rozsiahlych krasových útvarov, ktoré voláme závrty. Deťom sme vysvetlili ich význam pre kvalitu zdrojov podzemnej pitnej vody a zároveň vysvetlili si ich prirodzený mechanizmus vzniku. Nejeden z nás pozná známe lokality závrtov na Veľkých Lúkach, či Jamách a preto naša prvá zastávka smerovala na nenápadnú oblasť Jánovec.

Odtiaľ sme pokračovali obhliadkou Paušovej a Lupeníc, kde v minulosti žili ľudia pasienkárskym spôsobom života. Zastavili sme sa pri oficiálnom pamätníku vojnových obetí vojenských represálií počas II. sv. vojny a vzdali úctu aj rodinnému krížu k tejto tragickej udalosti, ktorý osadila a stará sa oň doposiaľ potomkovia rodiny Belanových. V tejto lokalite sme si so súhlasom miestnych obyvateľov opiekli špekáčiky a vybrali sme sa dolu do dedinky Šípkov.

Tu sme začali čistiť brehové porasty rieky Bebrava, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miestneho futbalového ihriska. Veď posúďte s nami, ako boli deti šikovné a koľko bordelu sa tu našlo.

Ešte raz, ďakujeme Vám 🙂