Obnova brehového porastu Čierneho potoka

Nedávno sme Vás informovali o úspechu OZ-tka a našej žiadosti o grant u Nadácie ZSE. Podstatou tohto mini projektu je ukázať širokej laickej verejnosti, že jednou z ciest, ako zlepšiť kvalitu nášho života s prírodou je aj pomocou obnovy poškodených brehových porastov...