Otvorený list starostovi obce Čierna Lehota

Vážený pán starosta Dušan Horák, formou otvoreného listu sa na teba obraciam so žiadosťou o usporiadanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi mojou a tvojou osobou a stanovenie pevných a vzájomne rešpektujúcich pravidiel hry. Dôvodom na spísanie tohto textu a výber...