Category Archives: Hlavná

Predstavujeme: Obecný úrad Slatinka nad Bebravou

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj obec Slatinka nad Bebravou, ktorú Vám predstavíme v zastúpení pani starostky Zuzany Kolárikovej.

Koncepcia zvrátenia dlhodobo nepriaznivého stavu vôd v ChVO Strážovské vrchy

Pravdepodobne sme po Rakúskej republike čo to do počtu obyvateľov na kilometer štvorcový malým Kuvajtom. Nie na ropu, ale na vodu. Chránená vodohospodárska oblasť (ChVO) Strážovské vrchy je jednou z dvanástich ChVO v SR s presne stanovenými pásmami hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov. Táto oblasť so svojimi šiestimi vodnými zdrojmi skrze Ponitriansky skupinový vodovod (PnSV), v dĺžke zhruba sto dvadsať kilometrov, zásobuje pitnou vodou okresné mestá Bánovce n/B, Partizánske, Topoľčany a severnú časť mesta Nitra. To predstavuje približne stopäťdesiat tisíc konzumentov pitnej vody.

Posledný súd: 75. rokov od konca II. svetovej vojny

V piatok 8. mája sme si uctili padlých, zomrelých a zabitých predkov, vojakov a hlavne ľudské bytosti, ktoré položili svoje životy za našu slobodu. V mene OZ položil vence jej predseda za prítomnosti kamery pána Vavra.

Zájazd

PRELOŽENÉ NA JESEŇ 2020 -Poznávací zájazd za vodou (12-14/09/2020)