PRELOŽENÉ NA JESEŇ 2020 -Poznávací zájazd za vodou (12-14/09/2020)

OZ K prameňom Bebravy informuje o poznávacom zájazde do Chránenej vodohospodárskej oblasti v Štajerskej časti Álp, ktorá cez sústavu dvoch diaľkovodov zásobuje hlavné mesto Viedeň. Ide o iniciatívu zdola za účelom zmeny nakladania s našim najväčším národným bohatstvom – vodou.

Harmonogram:

11/09 – odchod BN o 15h, príchod na ubytovanie cca 21,30h vo Wildalpene

12/09 – Kaiserbrunn a technické vodárenské múzeum Rax an der Reichenau, Kläfferquelle ako najvýdatnejší prameň Európy

13/09 – náučný chodník venovaný lesníctvu, drevárstvu a vode v minulosti, cca 4h nenáročný hiking

14/09 – Múzeum horskej vody Wildalpen a lokalita Siebensee – cca 2h hiking, príchod domov v nočných hodinách

Cena: 230 EUR/os

V cene: doprava, poistenie, ubytovanie, polpenzia, vstupné

Rezervácia deadline: 31/08

Platba deadline: 04/09

COVID-19 – bezpečné za dodržania základných hygienických pravidiel

Pozn.: ide o individuálny zájazd so zodpovednosťou za seba samého, OZ vystupuje len ako koordinátor