Kvalita vody v bebravskej doline

Posted on 19/03/202119/03/2021Categories Uncategorized

Ako pravdepodobne už viete, tak od určitého času (schválením tzv. Lex Žitný Ostrov) je Ministerstvo životného prostredia SR povinné  zverejňovať výsledky pravidelného monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd s dôrazom aj na chránené vodohospodárske oblasti… Z toho, čo nás najviac zaujalo v súvislosti s aktuálnym trendom nárastu počtu rodinných bazénov, prehlbovania studní a zmien v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov dotýkajúcich sa bebravskej doliny, by sme radi vyzdvihli nasledovné: Tok rieky Bebrava je v hornej časti povodia významne využívaný na … Continue reading “Kvalita vody v bebravskej doline”

Čo nové milovníci prírody?

Posted on 19/03/202119/03/2021Categories Uncategorized

Jar máme už predo dvermi a po dlhšej odmlke nastal čas Vás v stručnosti informovať, čo sme si pre Vás na tento rok pripravili a čo sme celú zimu kuchtili po dlhých večeroch… Výročná členská schôdza za rok 2020 sa z pochopiteľných dôvodov konala virtuálne a na individuálnej báze za dodržania stanovených bezpečnostných hygienických opatrení. To, čo z nej vyšlo, poteší nejedného z Vás/nás :-). Tento rok sa chystáme na zásadnú rekonštrukciu Posedenia u Baťkov, ktoré sa nachádza v základoch … Continue reading “Čo nové milovníci prírody?”