Jar máme už predo dvermi a po dlhšej odmlke nastal čas Vás v stručnosti informovať, čo sme si pre Vás na tento rok pripravili a čo sme celú zimu kuchtili po dlhých večeroch…

Výročná členská schôdza za rok 2020 sa z pochopiteľných dôvodov konala virtuálne a na individuálnej báze za dodržania stanovených bezpečnostných hygienických opatrení. To, čo z nej vyšlo, poteší nejedného z Vás/nás :-).

Tento rok sa chystáme na zásadnú rekonštrukciu Posedenia u Baťkov, ktoré sa nachádza v základoch bývalej tradičnej sušiarne ovocia. Zvýšime mieru Vášho komfortu a bezpečnosti zároveň.

Akonáhle nám to protiepidemické opatrenia umožnia, radi by sme sa odvďačili tým najmenším, našim deťom. Radi by sme usporiadali, v komunitnom duchu, deň detí v športovom areáli miestnej základnej školy v Slatine nad Bebravou. Úvahy a diskusie sme začali rozvíjať s dobrovoľným hasičským zborom, dobrovoľníckym kynologickým záchranným zborom SR , ľudovo povedané „lesákmi“ a „vodármi“ a strávili s našimi deťmi a rodinami príjemný poldeň.

Každý z nás, členov OZ-tka, sa zhodol na potrebe realizácie aktivít ako sú Deti vonku, či Vyčisti svoj chotár, aby sme odľahčili našej prírode od environmentálnych záťaží, ktoré sme jej ako ľudia vytvorili. Tentokrát sa sústredíme na lokalitu zvanú „Baumax„, ktorá sa nachádza medzi horným koncom obce Šípkov a objektom bývalého jednotného roľníckeho družstva pred obcou Čierna Lehota. Po pravej strane v smere do Čiernej Lehoty sa nachádza rozmanitosťou odpadu celá plejáda „nechcených“ vecí :-).

Svoje miesto nájde aj krátke motivačné video o našej bebravskej vode, v ktorom Vás radi oboznámime s problematikou vody. Vy sa nás budete pýtať a my Vám budeme hravou formou odpovedať na otázky dotýkajúce sa vody a našej doliny.

Ak nám to dovolí medzinárodná bezpečnostná situácia v súvislosti s COVID-om, radi by sme opätovne navštívili Štajerské Alpy a realizovali poznávací výlet za vodou. Viac na našej internetovej stránke, snáď už čoskoro. Pri tejto príležitosti hľadáme dobrovoľníčku/ka, ktorý by nám pomohol s modernizáciou internetovej stránky bebravskadolina.sk a marketingovou komunikáciou práve s Vami, milovníkmi prírody a krás bebravskej doliny.

Čo už nám len zostáva zaželať si do tohto roka? Veľa zdravia, dostatok porozumenia a úcty k sebe, druhým ľuďom a tiež Matke prírode.

Budeme radi za Vašu podporu. Najviac si budeme ceniť, keď nás prídete podporiť Vašou vynaloženou energiou a kúskom minutého času s nami. Prínosným aj bude podpora skrze Vaše 2 % z dane z príjmu za rok 2020 alebo príspevok na darujme.sk.

Mrzí nás, že Vás musíme informovať o tom, že pre dlhotrvajúce neriešené problémy a neporozumenie zo strany z jedného z našich bývalých aktívnych členov sme sa dočkali demontáže a odstránenia prírodnej chladničky pre pivo, viac známej ako projekt Pivko pre pocestných. Pevne veríme, že už čoskoro Vám budeme môcť priniesť novú prírodnú chladničku.

S pozdravom Vaše OZ-tko 🙂

PS: už je to potvrdené! Chýry ohľadne záujmu rekonštruovať náučný chodník Slatinským krasom sú založené na skutočnosti. Tešíme sa, keď budeme môcť aktívne prispieť pri jeho obnove!