Dnes boli zverejnené na stránke Ceny za krajinu pre tento rok. Laureátom roka 2020 sa stáva občianske združenie kRaj, ktoré venuje svoje úsilie a čas včielkám. Naše OZ-tko sa môže popýšiť poďakovaním, ktoré vystihlo podstatu našej práce.

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za projekt „Včelí kRAJ“.
Odborná komisia ocenila laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020 „za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom“.
Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Autor: SAŽP – zástupcovia nominovaných projektov

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania:

  • „za pozitívny príklad revitalizácie poľnohospodárskej krajiny a krajinných štruktúr“ občianskemu združeniu Ekoenergia za projekt Bioklimatický Park Drienová,
  • „za dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri obnove historickej pamiatky a inšpiratívny príklad zachovávania kultúrneho dedičstva“ občianskemu združeniu Združenie na záchranu Lietavského hradu za projekt s názvom Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Udelené boli nasledovné poďakovania:

  • „za vytrvalý a systematický prístup k obnove komponovanej barokovej krajiny“ mestu Holíč, preukázaný projektom Návrat k barokovej krajine Holíč – Kopčany,
  • „za osobný príklad prepojenia súčasnej krajiny s jej históriou“ občianskemu združeniu K prameňom Bebravy preukázaný rovnomenným projektom,
  • „za dobrovoľnícku prácu pri znovuobjavovaní identity mestskej krajiny a zveľaďovaní verejných priestranstiev“ občianskemu združeniu Levický okrášľovací spolok preukázanú rovnomenným projektom,
  • „za propagáciu záhradnej a krajinnej architektúry a výchovu k úcte ku kultúrnemu dedičstvu“ neziskovej organizácii Národný Trust, preukázanú projektom Víkend otvorených parkov a záhrad.

Zdroj: Cena za krajinu

Viac o obhajobe tu.