S nadáciou Ekopolis sme navštívili miesta dobrej praxe. Dňa 5. augusta 2020 sme si prezreli v banskobystrickej čističke odpadových vôd spôsob zachytávania a nakladania s dažďovou vodou, zelenú strechu na časti autobusovej stanice vo Zvolene, zelené riešenie vstupného areálu do neďalekej vysokej školy a napokon ukážkový spôsob fungovania koreňovej čističky v Múzeu vo Svätom Antone.

Počas horúceho stredajšieho dňa sme sa stretli zhruba dvadsiatka nadšencov na parkovisku vedľa autobusovej stanice v Banskej Bystrice. Okrem mladých environmentálnych aktivistov boli účastnými aj ľudia zo štátnej správy, čo sme veľmi ocenili. Krátke video môžete nájsť na stránke regionálnej televízie TV Hronka.


Prvou našou zástavkou bol priemyselný areál čističky odpadových vôd Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na okraji Banskej Bystrice. Tu sa rozhodli využiť starý objekt budovy, z ktorého strechy zachytávajú dažďovú vodu, ktorú používajú na umelé jazierko s prepadom v prípade väčšieho množstva zrážkových vôd, ktorý slúži na dočasné zamokrenie okolitej zelene s vyrastajúcim parkom s rozsiahlou stromovou výstavbou. Držíme im palce!

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1: súkromný archív M. B. Paulíkovej – retenčné jazierko

Následne sme sa presunuli pred Technickú univerzitu vo Zvolene, kde sa nám venoval viceprimátor mesta pán Lupták.

 

 

 

 

 

Fotografie 2 a 3: súkromný archív J. Luptáka – zelená strecha autobusovej stanice a zelený areál pred univerzitou

Pre nás asi najvzrušujúcejšou časťou bola návšteva objektu koreňovej čističky odpadových vôd pri Múzeu vo Svätom Antone, ktorá ročne vyčistí odpady viac ako 50 tisíc návštevníkov. Funguje na princípe trojkomorovom septiku, kde sa mechanicky gravitačným spôsobom vyčíruje splašková a odpadová voda (mimo dažďovej). V poslednej komore je plavák z čerpadlom, ktorý vytláča šedú vodu do vertikálnej kameninovej koreňovej čističky, ktorá prostredníctvom mikrobiologických organizmov v symbióze s rastlinami odstraňuje dusičnany a iné odpadové zlúčeniny a na ich konci je nezávadná voda, ktorá môže slúžiť na polievanie trávnika.

Fotografia 4: súkromný archív M. B. Paulíkovej – vertikálna koreňová čistiaca plocha s drenážou.

Raz ročne sa potom fekálnym vozidlom vyváža tuhý odpad z prvej komory septika, čím sa zásadným spôsobom ekonomicky a ekologicky zlepšuje bilancia nakladania s týmto druhom odpadov. Pre referencie prosím navštívte stránky spoločnosti Ecoplanet.