Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú aktivitami smerujúcimi ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. V rámci hodnotenia sú nominované projekty posudzované podľa štyroch základných kritérií – udržateľný územný rozvoj, vzorová hodnota, účasť verejnosti a zvyšovanie vedomia týkajúcich sa hodnoty krajiny, jej úlohe a zmien v krajine.

Do súťaže sme sa prihlásili dňa 29. júna 2020 s prihláškou, obrazovou prílohou, našou novou informačnou brožúrou. Po zasadnutí organizačnej rady a posúdení oprávnenosti projektu snáď budem medzi tými, ktorým Slovenská agentúra životného prostredia zašle oficiálny list o nominácii. Držte nám palce!

Video o Cene SR za krajinu: https://www.youtube.com/watch?v=hZ3mZFwdjO8.