V bebravskej doline nám zostalo nemilé dedičstvo z čias minulých – množstvo nielen do očí bijúcich, ale aj skrytých skládok. Z minulosti je to hlavne komunálny odpad, ale nanešťastie pribúdajú ako huby po daždi divoké skládky stavebného odpadu. Na tom by nebolo nič divné, ale v u nás, v chránenej vodohospodárskej oblasti, to spôsobuje zmenený režim prúdenia povrchových vôd… A výskyt invazívnych druhov rastlín, ktoré doslova decimujú pôvodný biotop. O tom však inokedy.

Pre tieto účely sme v sídle OZ-tka zriadili „búdku“, kde sústreďujeme a triedime odpad, ktorý následne odvážame tam, kam patrí. Za ten čas sme sa už v lese, na lúkach, či jarkoch, stretli s hocičím. Peterky, kuchynský šporák, pneumatiky od traktora, kúpeľný obklad, desiatky sklených fliaš od oleja, či vína, stovky plastových fliaš a obalov z potravinárskych výrobkov a jedna kuriozita – autobatéria 🙂

V búdke nájdete s tvrdeného plastu vrecia na odpad, ktoré si bezodplatne smiete vziať a vrátiť nám ich naplnené odpadom, ktorý vyzbierate počas svojich potulkách miestnou prírodou 🙂 Bebrava sa Vám len odvďačí! I takýmto skvostom…