Ráno som sadal za volant so zmiešanými pocitmi, ale bol som rád, že spoznám nových ľudí, ktorí boli ochotný vyjsť z vlastnej osobnej zóny komfortu a venovať sa projektom, ktoré zlepšujú trvalo-udržateľným spôsobom vzhľad krajiny, v ktorej žijú a pôsobia. O tom je aj národná Cena za krajinu. Jej aktuálny ročník sa realizoval v reprezentatívnych priestoroch hotela The Grand Vígľaš vo štvrtok 20. augusta.

Smutným faktom zostáva, že do celoslovenskej súťaže sa prihlásilo len osem subjektov a sitom prešlo sedem z nich vrátane nás. Projekt K prameňom Bebravy však zostáva trochu špecifický oproti svojim „konkurentom“. Keďže výsledok našej/vašej práce je realizovaný so skromným rozpočtom a s malým počtom dobrovoľníkov.

Autor: SAŽP – zástupcovia nominovaných projektov

V krátkej prezentácii o projekte K prameňom Bebravy som predstavil mikroregión Podhorie, poukázal na špecifické historické súvislosti, ktoré dotvárali krajinu takú, ako ju vnímame teraz, či hlavné atribúty rovnomenného náučného chodníka. Najťažšie sa mi však prezentovala časť, ktorá bola venovaná verejnosti a identita, teda ničím nezameniteľná podstata tohto projektu s ohľadom na skutočnosť, že naša dolina dlhé roky spala, je v nej nahromadené množstvo negatívnej energie, či bola na okraji verejného záujmu o jej zveľaďovanie.

Preto som aj začal svojich dvadsať minút „slávy“ netradičným vstupom. S odľahčením som odbornej hodnotiacej komisii a kolegom z nominovaných projektov povedal, že pôvodne dva dni pred touto obhajobou som seriózne zvažoval odstúpenie z pozície predsedu a štatutára OZ K prameňom Bebravy s postupným utlmovaním podstaty tohto projektu – trvalo-udržateľného rozvoja Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy a prinavrátenie stratenej úcte ku krajine, predkom a ľuďom, čo tu žijú a žili. Napokon som sa na obhajobu dostavil a získal tak jedinečnú možnosť zabezpečiť celoslovenskú pozornosť tomuto projektu na najbližšie dva roky s možnosťou zastupovať Slovenskú republiku na pôde Rady Európy v roku 2021. To, či to bude náš projekt alebo niekoho z ostatných šiestich nominantov sa dozvieme až na slávnostnom vyhodnotení v októbri tohto roka.

Autor: SAŽP – kompletná zostava účastníkov a hodnotiacej komisie

Vysvetlil som všetkým prítomným, že za celé roky, čo sa venujem občianskemu a environmentálnemu aktivizmu, je niekedy extrémne vyčerpávajúce neustále argumentovať, či zdôvodňovať svoje konanie, narážať na neustály a takmer všadeprítomný odpor, neporozumenie, neochotu, či „veci“ dotýkajúce sa vlastného ega u diskutujúcich partnerov. Očakával som, že podstata myšlienky tohto projektu predstavuje zásadnú zmenu do terajšieho spôsobu uvažovania a spravovania krajiny bebravskej doliny, že bude sprevádzaná s primeranou mierou odporu a pokladania polien pod nohy.

Smutnejším a bolestnejším je však poznanie, že ochota ocitnúť sa v prvej frontovej línii zápasu o túto hodnotovú zmenu paradigmy (súbor predpokladov, hodnôt a vzorov správania vytvárajúcich rámec na existenciu istého javu v spoločnosti) nám nie je prirodzenou a zostáva v nej vo väčšine prípadov v osamotení. Za určitých okolností sa to dá pochopiť a mne neostáva nič iné len akceptovať to. Má to však aj odvrátenú stranu mince. Uvedomenie si, že ako ľudia nie sme vo všeobecnosti ochotní vyjsť zo zóny vlastného osobného komfortu a zaujímať sa o dianie vo verejnom priestore, teda toho, čo sa nachádza za bránami, či dverami vlastných domov.