Projekt K prameňom Bebravy bol pre tento rok úspešne nominovaný na účasť vo výbere najlepších z najlepších s ocenením Ministerstva životného prostredia SR na Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Máme možnosť sa prezentovať na národnej a potencionálne európskej úrovni.
Vo štvrtok 20. augusta 2020 v priestoroch Grandhotela Vígľaš sa uskutoční obhajoba projektov nominovaných na Cenu Slovenskej republiky za krajinu pre rok 2020.
Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Jej cieľom je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Európskeho dohovoru o krajine. Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, či plánovaniu krajiny a následnej nominácie laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu.
Celý text našej prihlášky na účasť na nominácii nájdete tu:CZK 2020 obrazova priloha K pramenom Bebravy CZK2020_K pramenom Bebravy