Po smrti svojej babky v roku 2010 som sa začal vracať do regiónu horného toku rieky Bebrava, dediny Čierna Lehota, odkiaľ pochádza moja rodina. Tá tu žila viac ako sto rokov až do príchodu kolektivizácie poľnohospodárstva v 70-tych rokoch minulého storočia, ktoré bolo hlavným zdrojom príjmom mojej rodiny. Preto boli prinútení dedinu opustiť a presťahovať sa za prácou do mesta. Odvtedy rodinná chalupa chátrala a bola bez života tak, ako okolité polia, lesy a lúky.

Postupom času, ako som ju začal obnovovať, som sa začal zamýšľať, ako prinavrátiť tomuto regiónu život, ktorý by bol v súlade s prírodou a kultúrnym odkazom mojich predkov. Postupne tak vzišiel nápad vybudovať náučný chodník, ktorý by informoval o najväčšom bohatstve tejto oblasti – vody. Preto sme na viacerých informačných paneloch informovali návštevníkov o tom, prečo práve nosnou témou je voda, aký je jej prírodný, teda geologický pôvod, ako ju človek využíval v minulosti pri svojich činnostiach ako sú pastierstvo, poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo.

Belanský prameň

Celoročný prameň pitnej vody na súbehu dvoch lesných zvážnic smerom na Bankov laz

Činnosti, ktoré sú pre túto dolinu typické a ktoré jej dali súčasnú podobu.Zvyšok sme venovali tomu, ako bohaté vodné zdroje využívame vybudovaným unikátnym diaľkovodom na zásobovanie zhruba 150tisíc obyvateľov a ako zabezpečiť trvalo-udržateľný rozvoj v tejto časti Slovenska. Pri slávnostnom otváraní sme zapojili do slávnostného otvárania miestnu komunitu obyvateľov, politických reprezentantov a miestnu základnú školu, ktorá nám pripravila kultúrny program venovaný práve vode. Potom nasledovala ekumenická bohoslužba, kde miestny katolícky farár a evanjelická farárka posvätili tento chodník.

V ďalšej etape sme vybudovali v základoch sušiarne ovocia posedenie pre turistov s voľne prístupnou prírodnou chladničkou „Pivko pre pocestných“, kde nájdu už tretí rok alkoholické, nealkoholické pivo a radler s pokladničkou na dobrovoľný príspevok. Z tohto príjmu financujeme propagačné materiály ako magnetky, letáky, pohľadnice a ďalšie aktivity nášho občianskeho združenia. Viac ako 90% návštevníkov zanechá príspevok za osvieženie.

V súčasnosti sa chystáme na rekonštrukciu sušiarne ovocia, jej sfunkčnenie a vytvorenie komunitného priestoru na stretávanie pri sušení ovocia s podporou obnovy pestovania tradičných odrôd ovocných stromov.

Všetky naše aktivity a moje líderstvo vychádza z hodnôt, ktoré vo mne dozreli práve pod Vašim patronátom. V súčasnosti sa preto pripravujeme na dlhodobú stratégiu rozvoja tohto regiónu, pri ktorej budem rád, keď využijem doterajšie osvojené zručnosti, získané kontakty a Vašu podporu.

PR výstupy:
– Facebook: https://www.facebook.com/OZ-K-prame%C5%88om-Bebravy-1414136555537904/
– Pivko pre pocestných: https://goo.gl/maps/NPpxQyEAam62
– Nadácia Pontis: https://www.nadaciapontis.sk/clanok/novy-naucny-chodnik-vas-zavedie-k-pramenom-bebravy/1318
– Hiking.sk: https://hiking.sk/hk/ar/4360/nch_k_pramenom_bebravy_a_rohata_skala.html
– KST Kamarát Uhrovec: http://kstkamarat.com/akcie_slovom/25-10-Slavnostne-otvorenie-noveho-NCH-K-pramenom-Bebravy.pdf