V nedeľu 1. novembra 2020 doposiaľ neznáma osoba v dopoludňajších hodinách vyhodila na hornom konci v Čiernej Lehote dve niekoľko mesačné šteniatka. Dostali dočasné mená Denis a Deniska. Informáciu sme dostali od všímavých dvoch turistiek a dobrých susedov.

Tody bol vysťahovaný zo svojho koterca, ktorý dočasne poslúžil ako azyl pre týchto dvoch najdúchov. V popoludňajších hodinách za podpory zástupcu starostu obce Čierna Lehota prišla si obzrieť psíkov mladá zverolekárka, rodáčka z bebravskej doliny. Denis a Denisa boli mierne podvyživené, zablšené, začervené a hlavne vystrašené.

Celú noc im bolo zle a hlavne Denisa to psychicky znášala ťažko a plakala celú noc. Každú chvíľu sme k nim v noci chodili upokojiť ich a zmyť podlahu koterca od zvratkov a výkalov. Ráno sme sa napokon pustili do hľadania spôsobu, ako ich umiestniť do karanténnej stanice, aby mohli po dvoch týždňoch karantény nastúpiť na proces adopcie.

Dočasný domov našli napokon v Trenčianskom útulku, kde im bola poskytnutá nevyhnutná veterinárna zdravotná starostlivosť.

Týmto by sme radi požiadali verejnosť, aby v prípade, že sa niekto z Vás chce zbaviť nechcených zvieratiek, aby kontaktovali najbližší zvierací útulok a nevystavovali druhých stresu, časovej tiesni a nečakaným nikým nepokrytých finančných nákladov spojených s ich záchranou. Nehovorím o traumatizovaní samotných zvierat.

Našťastie v tomto prípade sa našlo dostatok nezištných ľudí, ktorí na úkor vlastného pohodlia poskytli svoj čas, financie a zapožičanie auta na ich prepravu do karantény.

Netreba však zabúdať, že takáto situácia znamená v praxi aj spomínanú finančnú záťaž, ktorú musí niekto znášať. Náklady vznikli spojené s pohonnými hmotami na dopravu, lieky na odčervenie, začipovanie, odblšenie, kastráciu a v neposlednom rade na stravu. Keď si to celé spočítame poľahky do momentu umiestnenia zvierat do náhradnej starostlivosti sa vyšplháme na 120-150 €!

V tomto prípade bola najbližšia obec s kompletným kamerovým systémom požiadaná o pomoc pri pátraní po majiteľovi vozidla, ktorý Denisa a Denisu ponechal osudu. Tohto času disponujeme približným opisom motorového vozidla. S ohľadom na novú platnú legislatívu sú zvieratá považované za živé tvory z trestno-právneho hľadiska a je možne stíhať ľudí už vo forme trestného činu týrania zvierat a zanedbávania starostlivosti o ne.

Majme pre to na pamäti zodpovedný prístup každého z nás, prosím!

PS: oficiálne proces riešenia zatúlaných alebo niekym vyhodených zvierat by mal fungovať tak, že každá obec má zákonnú povinnosť disponovať uzavretou zmluvou o odchyte, preprave a umiestnení zvierat do schválenej karanténnej stanice. Odchyt a prepravu môže realizovať len odborne spôsobilá osoba, napríklad bezpečnostná služba. Obratom je obci vystavená faktúra za odchyt, prepravu a umiestnenie zvierat a náklady spojené s pobytom v karanténnej stanici. Obec následne cez spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní by sa mala dožadovať úhrady týchto nákladov. Môže na to využiť aj vlastný kamerový systém, ak ním disponuje alebo ja adekvátne zvýšenie vybraných podielových daní. V praxi obce síce majú tisíce prenesených zákonných povinností a kompetencií zo strany štátu, ale nejde to ruka v ruke s financovaním vybraného druhu sociálnej alebo verejnej služby, ktorou v tomto prípade je riešenie zatúlaných alebo vyhodených zvierat…

Zdroj fotografií: archív autora a OZ Trenčiansky útulok