Uplynulú jar 2020 sme boli svedkami vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity rieky Bebrava. Voda nabrala rýchly spád a vybrežila sa i pod objektom bývalého družstva nad obcou Šípkov. Nedalo nám a tak sme zorganizovali na tri etapy zber odpadkov, ktoré voda vyplavila na okolité brehy. Domnievali sme sa, že môže ísť zväčša o odpadky doslova spláchnuté z brehov a bezprostredného okolia domov obce Čierna Lehota. O pomoc sme požiadali aj obecné úrady v oboch dedinách.V utorok 28. apríla sme s mladou rodinkou a ich dvoma nezbednými chlapcami vzali rukavice a prešli sme pravý breh Bebravy v smere na Šípkov. Výsledkom usilovnej práce rodiny, chalupárov z Čiernej Lehoty bolo skoro pätnásť vriec odpadu. Najčastejšie sme nachádzali plastové fľaše, kusy plastového odpadu, igelitové vrecká a iného nerecyklovateľného odpadu.

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázkoch vidno (zľava doprava), akým spôsobom sme sa vysporiadali s naplavenou zeminou. Kde to bolo možné, správca toku SVP zrovnal koryto potoka, čo nebolo šťastným riešením. Na poslednej fotke vpravo vidno, kde Bebrava prirodzeným spôsobom meandruje a zaplavuje priľahlé lúky, čím spomaľuje svoj odtok z doliny a zadržiava vlhkosť v doline.

Odpad sme počas tejto zhruba dvojhodinovej aktivite sústredili na dve miesta. Prvé, ako vidno na obrázku, bolo blízko hlavnej cesty pri moste spájajúcom lúku s asfaltkou. Nejaký dobrák tam vyhodil aj cestovnú tašku. Druhú časť sme odložili pri cestnom moste poniže družstva, aby sme sa k nemu vedeli ľahko dostať.

Nanešťastie sme natrafili aj na ilegálnu skládku, kde sa nachádza aj rozbitý analógový televízor. O spoluprácu sme požiadali starostov obce Čierna Lehota a Šípkova s tým, že by sme radi odpadky vyzbierané z brehov Bebravy doniesli na spracovanie pred obecný úrad v Čiernej Lehote a odpad zo skládky, nakoľko sa nachádza už na území obce Šípkov, tak do tejto dedinky. Nanešťastie ešte neostal čas na jej likvidáciu.

 

 

V sobotu deviateho mája sme sa pustili s druhou rodinkou proti prúdu rieky Bebrava po pravej strane v smere do obce Čierna Lehota. Vyzbierali sme takmer dvadsiatku vriec, ktoré sme umiestnili blízko cesty. O týždeň na to sa našiel ochotný sused z obce, s ktorým sme sa zviezli s jeho autom a prívesným vozíkom a všetky vrecia napokon zložili pred sídlo OZ-tka.

Rozhodli sme sa napokon ušetriť našponované rozpočty obcí a po vlastnej osi sme zabezpečili ich ekologickú likvidáciu.

Veľká vďaka patrí rodine Hnátovej, Maderovej a Martinkovej za pomoc našej prírode!