Keďže sme na prahu zásadných spoločenských a ekonomických zmien, rozhodli sme sa vyslať predsedu OZ-tka na školenia. V prvom z nich sa vzdelával v porozumení problematiky facilitácie a v druhom, nadchádzajúcom, strategickom plánovaní pre tretí sektor.

Na pôde bratislavskej mimovládnej organizácie PDCS som sa v dňoch 24.-25. septembra 2020 vzdelával facilitácii,  čo nie je nič iné ako technika vedenia stretnutí, rozhodovania v skupinách a možnostiach spoločného plánovania. PDCS je dlhoročným členom partnerských zahraničných organizácii, ktoré sa špecializujú na demokratické zmeny vo svojich domovských štátoch. Z toho plynie aj skratka PDCS – partners for democratic change Slovakia. Aj vďaka štedrej zľave organizácie pre dobrovoľníkov a finančného daru jedného z účastníkov poznávacieho výletu za vodou som sa mohol tohto intenzívneho kurzu zúčastniť.

Druhým intenzívnym bezplatným školením z dielne Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA je akreditovaný vzdelávací program Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie, ktoré sa uskutoční 2. až 4. októbra v Trenčianskych Tepliciach. Čaká nás intenzívny trojdňový tréning zameraný na teóriu procesného riadenia a strategického plánovania s následnou aplikáciou na projekty, ktoré ako účastníci kurzu realizujeme pre naše vlastné organizácie.

Už teraz Vám môžeme prezradiť, že tento rok intenzívne pracujeme na projekte komplexného systému revitalizácie krajiny regiónu Podhorie s možnosťami uceleného systému vodozádržných a protipovodňových opatrení a projektu vzdelávacieho komunitného centra, tzv. Múzeum vody na Podhorí, aby sme sa následne mohli uchádzať o možnosť čerpať z rozsiahlych balíkov z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov vyhradených nielen na zmierňovanie dôsledkov aktuálnych klimatických a spoločenských zmien, ale aj prinavrátenia stratenej úcty k prírode a teda aj k nám samotným. Držte nám palce!