One thought on “K PRAMEŇOM BEBRAVY”

  1. Durispavol píše:

    Cieľ: trvalo-udržateľný rozvoj Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, ktorá svojimi pramennými záchytkami zásobuje 150 tisíc ľudí miest Bánovce n/B, Partizánske, Topoľčany a časť Nitry.

    Cesta: správa a údržba rovnomenného náučného chodníka; podpora výsadby tradičných bielokarpatských ovocných stromov a používania ekologických čistiacich prostriedkov vrátane baktérií s enzýmami v žumpách; terénna práca s deťmi zberom odpadkov, likvidáciou čiernych skládok, sprevádzaním s výkladom po náučnom chodníku, realizácia poznávacích výletov za vodou do partnerskej organizácie v Štajerských Alpách, podpora kultúrnych aktivít v obci, príprava projektovej dokumentácie k vybudovaniu Komunitného centra trvalo-udržateľného rozvoja ChVO Strážovské vrchy s troma základnými funkciami: osvetová cez Múzeum podhorskej vody; stráž prírody; HoReCa segment.

Comments are closed.