Predstavujeme: Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Posted on 24/10/202024/10/2020Categories Uncategorized

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorú Vám predstavíme v zastúpení výrobno-technického riaditeľa pani Mgr. Moniky Budaiovej a oddelenia hydrogeológie, za ktoré odpovedala na otázky pani RNDr. Katarína Dénesová. Témou bola ochrana prameňov Slatinskej pramennej línie.

Krehkosť a zraniteľnosť Slatinskej pramennej línie

Posted on 12/10/202012/10/2020Categories Uncategorized

Začiatkom tohto roka sme si v jednom z textov na tejto stránke predstavovali Slatinskú pramennú líniu a jej význam nielen pre bebravskú dolinu, ale aj obyvateľov okresných miest od Bánoviec nad Bebravou cez Partizánske, Topoľčany až po časť Nitry. V nasledujúcom texte by som sa rád sústredil na konkrétne dôvody jej ochrany a citlivého prístupu ľudí. Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – geologická mapa SR

Stráž prírody – čo vlastne robí?

Posted on 05/10/202005/10/2020Categories Uncategorized

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených území môžete stretnúť s ľuďmi označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody. Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. Pretože dobre poznajú zverené územie môžu Vám poskytnúť miestopisné informácie, informácie o prírode a o dôvode potreby jej ochrany, odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne športové aktivity, sprievodcovskú službu a prvú pomoc a radu pri riešení problémov.