Zájazd

PRELOŽENÉ NA JESEŇ 2020 -Poznávací zájazd za vodou (12-14/09/2020)

OZ K prameňom Bebravy v spolupráci CK Freibus informuje o poznávacom zájazde do Chránenej vodohospodárskej oblasti v Štajerskej časti Álp, ktorá cez sústavu dvoch diaľkovodov zásobuje hlavné mesto Viedeň. Ide o iniciatívu zdola za účelom zmeny nakladania s našim najväčším národným bohatstvom – vodou.
V prípade záujmu nájdete viac informácii v priloženom informačnom letáku, prípadne na FB stránke OZ K prameňom Bebravy. Leták