Monthly Archives: október 2020

Víťaz známy – Cena za krajinu 2020

Dnes boli zverejnené na stránke Ceny za krajinu pre tento rok. Laureátom roka 2020 sa stáva občianske združenie kRaj, ktoré venuje svoje úsilie a čas včielkám. Naše OZ-tko sa môže popýšiť poďakovaním, ktoré vystihlo podstatu našej práce.

Boli sme sa pozrieť na výcvik členov Kynologického záchranného zboru SR

Sobotné ráno 10. októbra 2020, okrem typického jesenného sychravého počasia a pekného číselného dátumu, nedávalo o sebe veľa tušiť, že to bude pre nás skvelý deň a potenciálne začiatok niečoho nového pre každého zo zúčastnených strán.

https://www.kzzsr.sk/wp-content/uploads/2015/07/oci-web-kzzsr-1080x200-1080x200.jpg

Krehkosť a zraniteľnosť Slatinskej pramennej línie

Začiatkom tohto roka sme si v jednom z textov na tejto stránke predstavovali Slatinskú pramennú líniu a jej význam nielen pre bebravskú dolinu, ale aj obyvateľov okresných miest od Bánoviec nad Bebravou cez Partizánske, Topoľčany až po časť Nitry. V nasledujúcom texte by som sa rád sústredil na konkrétne dôvody jej ochrany a citlivého prístupu ľudí.

Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – geologická mapa SR

Stráž prírody – čo vlastne robí?

odznak

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených území môžete stretnúť s ľuďmi označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody.
Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. Pretože dobre poznajú zverené územie môžu Vám poskytnúť miestopisné informácie, informácie o prírode a o dôvode potreby jej ochrany, odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne športové aktivity, sprievodcovskú službu a prvú pomoc a radu pri riešení problémov.

Deti vonku 1: škôlkari z Wonder-landu v bebravskej doline

V piatok 2. októbra 2020 sme privítali v Čiernej Lehote skupinu škôlkarov s ich pani učiteľkami, ktorí k nám zavítali z Bánoviec nad Bebravou.