Monthly Archives: september 2020

Poznávací výlet za vodou do Štajerských Álp 2020

V rozmedzí niekoľkých dní sme strávili malá skupinka spoločný čas nielen vzájomne sa spoznať, ale aj objaviť krásy vody v Štajerských Alpách, kde chodievam načerpať energiu a podporu pre projekt K prameňom Bebravy.

Zdroj: archív OZ

Aktivita „Deti vonku“ a škôlkari z Wonderlandu v lone bebravskej doliny

Aktivita „Deti vonku“ sa začína tešiť svojej obľube. Ide o program, kedy s deťmi z predškolskej alebo prvostupňovej základnej školskej dochádzky absolvujeme časť náučného chodníka a popritom v rámci rozličných animačných aktivít zlepšujem ich vzťah k prírode. Tentokrát k nám zavítajú škôlkari z Wonderlandu z mesta Bánovce nad Bebravou.

Zdroj: archív Wonder Landu

Tlačová správa: Projekt K prameňom Bebravy nominovaný na Cenu za krajinu 2020

Nižšie prikladáme oficiálnu tlačovú správu k projektu Cena za krajinu 2020

Vodári zastavujú výstavbu na doline, aktivista v pozadí!?

Uplynulé týždne až mesiace boli v bebravskej doline poznačené šíriacimi sa zvesťami o tom, že „vodári“ (Západoslovenská vodárenská spoločnosť – ZsVS) od marca tohto roka zakazujú akúkoľvek stavebnú výstavbu. Viacero z týchto zaručene overených informácii poukazovali na možnú príčinu zmeny v doterajšom režime povoľovania výstavby osobu Pavla Ďuriša ako občianskeho aktivistu a predsedu občianskeho združenia K prameňom Bebravy.

Zdroj: Open Food Facts

Vyčisti si svoj chotár – bodka za letom

V sobotu 5. septembra v časti U Baťkov sa stretla partia dobrovoľníkov, aby strávila s nami dopoludnie aktivitou, ktorú sme pomenovali Vyčisti si svoj chotár.

Predstavujeme: Obecný úrad Slatinka nad Bebravou

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov (VZ) v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Súčasťou tohto pásma je aj obec Slatinka nad Bebravou, ktorú Vám predstavíme v zastúpení pani starostky Zuzany Kolárikovej.