Monthly Archives: august 2020

Predstavujeme: Lesy SR v ChVO Strážovské vrchy

V nadchádzajúcej sérii článkov si predstavíme kľúčových aktérov, ktorí pôsobia v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, do ktorej značnej časti spadá bebravská dolina a predmet činností nášho občianskeho združenia. Ako prví reagovali na našu prosbu o rozhovor spomínané Lesy SR z Lesnej správy Kšinná pod vedením pána Bulejka.

Obhajoba projektu na Cene za krajinu 2020

Ráno som sadal za volant so zmiešanými pocitmi, ale bol som rád, že spoznám nových ľudí, ktorí boli ochotný vyjsť z vlastnej osobnej zóny komfortu a venovať sa projektom, ktoré zlepšujú trvalo-udržateľným spôsobom vzhľad krajiny, v ktorej žijú a pôsobia. O tom je aj národná Cena za krajinu. Jej aktuálny ročník sa realizoval v reprezentatívnych priestoroch hotela The Grand Vígľaš vo štvrtok 20. augusta.

Výpadok mobilného signálu v bebravskej doline – Orange Slovensko

Začiatkom augusta sme v bebravskej doline mali problémy s kvalitou a stabilitou pokrytia mobilným signálom spoločnosti Orange Slovensko. Po viacerých sťažnostiach miestnych chatárov, chalupárov a obyvateľov bola urobená náprava. Avšak… + odpoveď

Predstavujeme: územie európskeho významu Kňaží stôl

Chránené územie európskeho významu (ÚEV) Kňaží stôl, ktoré je v správe CHKO Ponitrie, skrýva okrem špecifických krasových útvarov predovšetkým nádherné výhľady do okolitých doliniek od hrebeňa Závadskej poľany cez Kamenné vráta, Skalný vrch až po vrcholy Drieňovca, Smradľavého vrchu, Bradla a samotného Kňažieho stola.

Predstavujeme: územie európskeho významu – Baské

Chránené územie európskeho významu (ÚEV) Baské, ktoré je v správe CHKO Ponitrie, skrýva okrem špecifických krasových útvarov, ktoré nám filtrujú povrchovú zrážkovú vodu, aj iné klenoty našej prírody.

S nadáciou Ekopolis a návšteva miest dobrej praxe

S nadáciou Ekopolis sme navštívili miesta dobrej praxe. Dňa 5. augusta 2020 sme si prezreli v banskobystrickej čističke odpadových vôd spôsob zachytávania a nakladania s dažďovou vodou, zelenú strechu na časti autobusovej stanice vo Zvolene, zelené riešenie vstupného areálu do neďalekej vysokej školy a napokon ukážkový spôsob fungovania koreňovej čističky v Múzeu vo Svätom Antone.

Nominácia na Cenu za krajinu 2020

Projekt K prameňom Bebravy bol pre tento rok úspešne nominovaný na účasť vo výbere najlepších z najlepších s ocenením Ministerstva životného prostredia SR na Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Máme možnosť sa prezentovať na národnej a potencionálne európskej úrovni.