Zájazd do Štajerských Álp

Zájazd do Štajerských Álp

Pridaj sa k nám a spoznaj tajomstvá vody More »

Darujme.sk

Darujme.sk

Podporte nás prosím :-) More »

Naša Voda

Naša Voda

Viac o vodnom bohatstve More »

Posledný súd: 75 rokov od konca 2. sv. vojny

Posledný súd: 75 rokov od konca 2. sv. vojny

8. mája sme si uctili našich padlých, zomrelých a zabitých predkov More »

 

#niesomprasa: OZ K prameňom Bebravy sa pripája k tejto iniciatíve

Slovenské hory počas tohtoročnej letnej sezóny čaká príval predovšetkým domácich turistov. Mnohí dovolenkári si plánujú aj oddych v kempingoch a pri obľúbených jazerách. Turistické ciele si chcú vychutnať v čistom prostredí, lenže to nie je samozrejmosť. Posledné  týždne dostala  naša  príroda zabrať  práve  vinou človeka  a jeho nedbanlivosti. Upozorniť na tento stav chce iniciatíva #niesomprasa, ktorá chce hravou osvetou prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo to vlastne Slatinská pramenná línia a jej pásma hygienickej ochrany sú?

Pre nás asi najdôležitejšou časťou textu vyhlášky* PLVH-4/998/1988/8 je výrok, že ak sa v území PHO II. stupňa nebudú realizovať opatrenia vyplývajúce z tohto rozhodnutia a bude dochádzať ku kontaminácii podzemných vôd vyvierajúcich v prameňoch PnSV, potrebné je perspektívne počítať so zmenou využitia objektov rodinných domov na rekreačné účely, tzv. chalupárstvo.

Prihláška OZ-tka: Cena za krajinu 2020

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú aktivitami smerujúcimi ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. V rámci hodnotenia sú nominované projekty posudzované podľa štyroch základných kritérií – udržateľný územný rozvoj, vzorová hodnota, účasť verejnosti a zvyšovanie vedomia týkajúcich sa hodnoty krajiny, jej úlohe a zmien v krajine.

Neopýtaš sa, nedozvieš sa :-)

Reku, máte veľa zaujímavých publikácii a vzdelávacích materiálov, neposuniete niečo aj k nám??? A stalo sa.

Lúka pod šípkovským družstvom odľahčená o 34ks vriec odpadu

Uplynulú jar 2020 sme boli svedkami vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity rieky Bebrava. Voda nabrala rýchly spád a vybrežila sa i pod objektom bývalého družstva nad obcou Šípkov. Nedalo nám a tak sme zorganizovali na tri etapy zber odpadkov, ktoré voda vyplavila na okolité brehy. Domnievali sme sa, že môže ísť zväčša o odpadky doslova spláchnuté z brehov a bezprostredného okolia domov obce Čierna Lehota. O pomoc sme požiadali aj obecné úrady v oboch dedinách.

Opäť v teréne s odpadkami

V bebravskej doline nám zostalo nemilé dedičstvo z čias minulých – množstvo nielen do očí bijúcich, ale aj skrytých skládok. Z minulosti je to hlavne komunálny odpad, ale nanešťastie pribúdajú ako huby po daždi divoké skládky stavebného odpadu. Na tom by nebolo nič divné, ale v u nás, v chránenej vodohospodárskej oblasti, to spôsobuje zmenený režim prúdenia povrchových vôd… A výskyt invazívnych druhov rastlín, ktoré doslova decimujú pôvodný biotop. O tom však inokedy.

Pivko pre pocestných a jeho život

Kedysi uprostred horúceho leta roka 2015 ani neviem prečo, ale na hornom konci dediny U Baťkov, som umiestnil prázdne vedro od vápennej bielej farby, napustil ho studenou potočnou  vodou a umiestnil do neho pár sklených fliaš s pivom. Vodu som aj dva-tri krát za deň vymieňal, len aby sa nestalo, že pivo bude teplé. Postupne, ako medzičasom po sfunkčnení náučného chodníka, sa ozval jeden z vtedajších členov OZ-tka, zručný zvárač a obrábač kovov, že by z hrubostennej železnej rúry vyrobil prírodnú chladničku. Privaril k nej pánty a veko, ktoré som vyplnil polystyrénom, aby sa vnútro zbytočne neprehrievalo. Nafarbili sme ho do farieb OZ-tka, umiestnili pokladníčku a vysypali štrkom, aby si dno zachovávalo prirodzenú zemnú vlhkosť.

Otvorený list starostovi obce Čierna Lehota

Vážený pán starosta Dušan Horák,

formou otvoreného listu sa na teba obraciam so žiadosťou o usporiadanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi mojou a tvojou osobou a stanovenie pevných a vzájomne rešpektujúcich pravidiel hry.

Dôvodom na spísanie tohto textu a výber tejto formy otvorenej komunikácie som zvolil z nasledovného dôvodu. Začína sa nám vymykať slušnosť, úcta a vecná argumentácia z verejného života, ktoré majú za následok polarizáciu verejnosti z radov našich občanov, chatárov, chalupárov, či nezainteresovaných návštevníkov obce.

Koncepcia zvrátenia dlhodobo nepriaznivého stavu vôd v ChVO Strážovské vrchy

Pravdepodobne sme po Rakúskej republike čo to do počtu obyvateľov na kilometer štvorcový malým Kuvajtom. Nie na ropu, ale na vodu. Chránená vodohospodárska oblasť (ChVO) Strážovské vrchy je jednou z dvanástich ChVO v SR s presne stanovenými pásmami hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov. Táto oblasť so svojimi šiestimi vodnými zdrojmi skrze Ponitriansky skupinový vodovod (PnSV), v dĺžke zhruba sto dvadsať kilometrov, zásobuje pitnou vodou okresné mestá Bánovce n/B, Partizánske, Topoľčany a severnú časť mesta Nitra. To predstavuje približne stopäťdesiat tisíc konzumentov pitnej vody.

Posledný súd: 75. rokov od konca II. svetovej vojny

V piatok 8. mája sme si uctili padlých, zomrelých a zabitých predkov, vojakov a hlavne ľudské bytosti, ktoré položili svoje životy za našu slobodu. V mene OZ položil vence jej predseda za prítomnosti kamery pána Vavra.