Zájazd do Štajerských Álp

Zájazd do Štajerských Álp

Pridaj sa k nám a spoznaj tajomstvá vody More »

Darujme.sk

Darujme.sk

Podporte nás prosím :-) More »

Naša Voda

Naša Voda

Viac o vodnom bohatstve More »

Posledný súd: 75 rokov od konca 2. sv. vojny

Posledný súd: 75 rokov od konca 2. sv. vojny

8. mája sme si uctili našich padlých, zomrelých a zabitých predkov More »

 

Otvorený list starostovi obce Čierna Lehota

Vážený pán starosta Dušan Horák,

formou otvoreného listu sa na teba obraciam so žiadosťou o usporiadanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi mojou a tvojou osobou a stanovenie pevných a vzájomne rešpektujúcich pravidiel hry.

Dôvodom na spísanie tohto textu a výber tejto formy otvorenej komunikácie som zvolil z nasledovného dôvodu. Začína sa nám vymykať slušnosť, úcta a vecná argumentácia z verejného života, ktoré majú za následok polarizáciu verejnosti z radov našich občanov, chatárov, chalupárov, či nezainteresovaných návštevníkov obce.

Koncepcia zvrátenia dlhodobo nepriaznivého stavu vôd v ChVO Strážovské vrchy

Koncepcia zvrátenia dlhodobo nepriaznivého stavu vôd v ChVO Strážovské vrchy

Pri všetkej skromnosti si dovolím povedať, že po Rakúskej republike, čo do počtu obyvateľov na kilometer štvorcový, je Slovensko takým Kuvajtom, ale na vodu. Chránená vodohospodárska oblasť (ChVO) Strážovské vrchy je jednou z dvanástich ChVO v SR s presne stanovenými pásmami hygienickej ochrany (PHO) I. a II. stupňa vodných zdrojov. Táto oblasť svojimi šiestimi vodnými zdrojmi skrze Ponitriansky skupinový vodovod (PnSV), v dĺžke zhruba sto dvadsať kilometrov, zásobuje pitnou vodou okresné mestá Bánovce n/B, Partizánske, Topoľčany a severnú časť mesta Nitra, čo predstavuje približne stopäťdesiat tisíc konzumentov pitnej vody.

Posledný súd: 75. rokov od konca II. svetovej vojny

V piatok 8. mája sme si uctili padlých, zomrelých a zabitých predkov, vojakov a hlavne ľudské bytosti, ktoré položili svoje životy za našu slobodu. V mene OZ položil vence jej predseda za prítomnosti kamery pána Vavra.

Program Vlády SR 2020-2024 s dosahom na nás

Prinášame Vám pre nás kľúčové aspekty z ešte „horúceho“ programového vyhlásenia Vlády SR 2020-2024 * dotýkajúce sa bebravskej doliny a teda Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy s pásmami hygienickej ochrany (PHO) I. a II. stupňa.
Text, ktorý bude predložený parlamentu na schválenie má 121 strán, ale my Vám prinášame zopár výňatkov z neho, o ktorých sa domnievame, že budú mať zásadný význam pre nás, ak sa aplikujú do praxe.

Môj príbeh za vodou :-)

Po smrti svojej babky v roku 2010 som sa začal vracať do regiónu horného toku rieky Bebrava, dediny Čierna Lehota, odkiaľ pochádza moja rodina. Tá tu žila viac ako sto rokov až do príchodu kolektivizácie poľnohospodárstva v 70-tych rokoch minulého storočia, ktoré bolo hlavným zdrojom príjmom mojej rodiny. Preto boli prinútení dedinu opustiť a presťahovať sa za prácou do mesta. Odvtedy rodinná chalupa chátrala a bola bez života tak, ako okolité polia, lesy a lúky.

Zájazd

PRELOŽENÉ NA JESEŇ 2020 -Poznávací zájazd za vodou (12-14/09/2020)

K PRAMEŇOM BEBRAVY

Vitajte na našom novom webe!